Scroll Top

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πιο σύγχρονο πιστοποιητικό για την απόδειξη βασικών γνώσεων πληροφορικής.

Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE δημιουργήθηκε λόγω των αυξημένων αναγκών της αγοράς εργασίας για στελέχη που γνωρίζουν όχι μόνο να χειρίζονται σωστά τις βασικές εφαρμογές γραφείου, αλλά μπορούν και να κινούνται με μεγάλη ευκολία ανάμεσά τους.

Το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE είναι ένα καινοτόμο πιστοποιητικό, απόλυτα εναρμονισμένο με τις αυξημένες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργαζόμενους, αφού αναπτύχθηκε για να προσομοιώνει μια αντιπροσωπευτική ημέρα στο εργασιακό περιβάλλον. Η κατοχή του πιστοποιητικού DIPLOMA BUSINESS OFFICE θα σας βοηθήσει να αποδείξετε όχι μόνο ότι απλά περάσατε τις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά ότι κατέχετε ουσιαστικές γνώσεις.

Το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής δίνοντας μία φορά εξετάσεις, σε τρείς (3) ενότητες ταυτόχρονα, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο εξέτασης.

Το πιο σύγχρονο πιστοποιητικό για την απόδειξη βασικών γνώσεων πληροφορικής.

Μπορείτε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE έπειτα από επιτυχή εξέταση στις τρεις -αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π.- ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Οι ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου εξετάζονται ταυτόχρονα σε μία εξεταστική διαδικασία διάρκειας 60 λεπτών. Οι υπόλοιπες ενότητες εξετάζονται μεμονωμένα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά.

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 4 διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων. Δύο από αυτούς είναι πρωτοποριακοί και για πρώτη φορά προσφέρονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Είναι ο τύπος ερώτηση αντίληψης και ο τύπος σεναριακής ερώτησης


Στον τύπο ερώτηση αντίληψης ο υποψήφιος θα δει δύο πίνακες. Τον πρώτο και τον δεύτερο. Στη συνέχεια θα πρέπει να τροποποιήσει τον πρώτο ούτως ώστε να μοιάζει με τον δεύτερο (δείτε την επόμενη εικόνα)

Στον τύπο σεναριακή ερώτηση ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβαίνει από τη μια εφαρμογή σε μια άλλη. Χαρακτηριστικές διατυπώσεις του νέου τύπου ερωτήσεων είναι τα παρακάτω:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα έγγραφο στο word και ένα βιβλίο εργασίας στο excel και στη συνέχεια να τα εισάγει ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ή

να ταξινομήσει δεδομένα σε βιβλίο εργασίας στο excel, να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, στη συνέχεια να το ορίσει ως αρχείο προέλευσης δεδομένων στο word και να εισάγει κάποιο πεδίο για να ολοκληρώσει την συγχώνευση αλληλογραφίας.

Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.) ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Για την απόδειξη βασικών γνώσεων πληροφορικής.

 Η υψηλή ποιότητα των πιστοποιητικών DIPLOMA σχετίζεται με τον τρόπο εξέτασης που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και όχι σε τεχνολογία προσομοίωσης. Τα πιστοποιητικά Diploma έχουν τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.  Έτσι, τα πιστοποιητικά DIPLOMA σας βοηθούν να αποδείξετε όχι μόνο ότι απλά περάσατε τις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά ότι κατέχετε ουσιαστικές γνώσεις.

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA BASIC OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω επτά (7) ενότητες:

 • Βασικές Έννοιες Υπολογιστών
 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.) ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 

Το ολοκληρωμένο εξεταστικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας DIPLOMA βασίζεται στην τεχνολογία της Infolearn-TEST4U

Η επιλογή μιας ποιοτικής πιστοποίησης είναι πάντοτε η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε!

Το πιστοποιητικό DIPLOMA EXPERT OFFICE αποτελεί την απόδειξη γνώσεων πληροφορικής υψηλού επιπέδου για τις εφαρμογές γραφείου. Ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού DIPLOMA EXPERT OFFICE είναι σε θέση να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση μια θέση εργασίας λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητας και αποδοχής του πιστοποιητικού στον ιδιωτικό τομέα. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που πρεσβεύουν τα πιστοποιητικά DIPLOMA EXPERT OFFICE καθιστούν τους κατόχους τους ικανούς να εκτελούν σύνθετες ενέργειες και θεωρούνται γνώστες του αντικειμένου.

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA EXPERT OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες :

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις

Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε προχωρημένο επίπεδο χρήσης σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του φορέα DIPLOMA.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ενότητας, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ολοκληρωμένα έγγραφα που απαιτούν σειρά ενεργειών.

Το ολοκληρωμένο εξεταστικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας DIPLOMA βασίζεται στην τεχνολογία της Infolearn-TEST4U

Η επιλογή μιας ποιοτικής πιστοποίησης είναι πάντοτε η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε!

Πως λειτουργεί

Στον υποψήφιο δίνεται ένα αρχικό κείμενο όπως το παρακάτω:

…το οποίο θα πρέπει να μορφοποιήσει ως εξής:

 

Δείτε την λύση σε video

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (M.Ο.S.) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2013.

Why get a Microsoft Office Specialist Certification

Η πιστοποίηση M.O.S., αποδεικνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office2013 & 2016 και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία του σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς, καθώς η χρήση του υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα.

Ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στις παρακάτω ενότητες:

 • Microsoft® Office Word® 2013(GR) 
 • Microsoft® Office Excel® 2013(GR) 
 • Microsoft® Office Outlook® 2013(GR) 
 • Microsoft® Office PowerPoint® 2013(GR) 
 • Microsoft® Office Access® 2013(GR) 
Διάρκεια εξέτασης 50′ ανά ενότητα  |  Ποσοστό επιτυχίας 70%
 
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.